กิจกรรมและข่าวสาร สาขาสยามพารากอน

เดือนพฤศจิกายน 2566

เดือนตุลาคม 2566

เดือนกันยายน 2566

เดือนสิงหาคม 2566

ติตต่อเรา

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน

ห้องเลขที่ 4A5-6 ชั้น 4A โซน Bright Space ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

โทรศัพท์ 0-2129-4542-6 

E-mail : mcgp.mahidol@gmail.com 

Service Hour: Mon. – Fri. : 10.00 – 20.00, Sat. – Sun. : 9.00 – 20.00

FacebookYouTubeLinkInstagram