ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สาขาซีคอน บางแค (MCGP Seacon Bangkae)  

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฮันน่ะฐ์ กัณหวาณิชย์

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฮันน่ะฐ์ กัณหวาณิชย์ นักเรียนจากภาควิชาดนตรีไทย ที่ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง จากการบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ในระดับประถมศึกษา รายการประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ครั้งที่ 5

ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ลิลา มหาวินิจฉัยมนตรี (อาจารย์ประจำ ภาควิชาดนตรีไทย)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "Rhythm of the Rain' Concert"

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "Rhythm of the Rain' Concert"

ของน้องๆ จากหลากหลายภาควิชาที่มาส่งมอบความสุขผ่านบทเพลงต่างๆกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง MCGP Seacon Bangkae Hall

Celebrating 10th Years MCGP Bangkae Concert

ขอเชิญพบกับกิจกรรม "Celebrating 10th Years MCGP Bangkae Concert" ของศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอนบางเเค) ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอเเสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

เรียนดนตรีกับเรา

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอน บางแค 

เลขที่ 607 สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 400 

ชั้น 4 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

(ติดกับทางขึ้นโรงหนัง EGV) 

โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

FacebookYouTube