ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์  (MCGP Seacon Square)

Upcoming Events

กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2566 ของศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอนสเเควร์)

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมการประกวดดนตรีชิงทุนการศึกษาประจำปี 2566

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอนสเเควร์) ขอเชิญทุกท่านร่วมชมการประกวดดนตรีชิงทุนการศึกษาประจำปี 2566 ของนักเรียนที่สอบวัดระดับ ผ่านในเกณฑ์ A+ เเละ A รวมทุกรายวิชา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับทุนเรียนฟรี จำนวน 1 คอร์ส

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง MCGP Hall, Seacon Square

สมัครเรียนได้ที่ ttps://forms.gle/eKBHRgzSzbJQeFnS6

Piano Student Showcase

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตของน้องๆ นักเรียนภาควิชาเปียโน กับกิจกรรมคอนเสิร์๖ "Piano Student Showcase" โดยนักเรียนของอาจารย์ปวีณ์ธิดา เตชะวิทยากุล (Kru May), อาจารย์สักรินทร์ ปิ่นคง (Kru Rak), อาจารย์วิมล กมลาศน์ ณ อยุธยา (Kru Tum), อาจารย์วณี ลัดดากลม (Kru Wanee), อาจารย์ธัญดา วิไลพรรณ (Kru ITim)

ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง MCGP Hall, Seacon Square

คอนเสิร์ตจบคอร์สเรียนวิชาเปียโนกลุ่ม 2

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นี้ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตจบคอร์สเรียนวิชาเปียโนกลุ่ม 2 (หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง MCGP Hall, Seacon Square ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ปวีณ์ธิดา เตชะวิทยากุล (อาจารย์ภาควิชาเปียโน)

ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

ติดกับ YoYo Land 

โทรศัพท์ : 0-2721-9894-96 โทรสาร : 02-7219894 กด 3

Service Hour: Mon. – Fri. : 10.00 – 20.00, Sat. – Sun. : 9.00 – 20.00

FacebookYouTubeLinkInstagram