กิจกรรม

ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอน บางแค 

เลขที่ 607 สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 400 

ชั้น 4 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

(ติดกับทางขึ้นโรงหนัง EGV) 

โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

FacebookYouTube