ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน กิจกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 

ในปี 2566 นี้ครบรอบเปิดทำการ 17 ปี (2549-2566) ของศูนย์ศึกษาดนตรี ฯ สาขาสยามพารากอน และครบรอบ 28 ปี (2538-2566) ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปแห่งแรกขึ้น ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสถาบันแรกในการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ บริหารจัดการด้วยตนเอง จัดกิจกรรมดนตรีทำหน้าที่ทางวิชาการและบริการสังคม 

ตลอดที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมทางดนตรีและการเรียนการสอนตามแนวทางทฤษฎีการพัฒนาปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) ซึ่งมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

ติตต่อเรา

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน

ห้องเลขที่ 4A5-6 ชั้น 4A โซน Bright Space ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

โทรศัพท์ 0-2129-4542-6 

E-mail : mcgp.mahidol@gmail.com 

Service Hour: Mon. – Fri. : 10.00 – 20.00, Sat. – Sun. : 9.00 – 20.00

FacebookYouTubeLinkInstagram