ติดต่อเรา

สาขาสยามพารากอน (MCGP Paragon)

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน

ห้องเลขที่ 4A 5-6 ชั้น 4A ศูนย์การค้าสยามพารากอน

991 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2129-4542-6 

E-mail : mcgp.mahidol@gmail.com 

Service Hour: Mon. – Fri. : 10.00 – 20.00, Sat. – Sun. : 9.00 – 20.00

FacebookYouTubeLinkInstagram

สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (MCGP Seacon Square)  

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

ติดกับ YoYo Land 

โทรศัพท์ : 0-2721-9894-96 โทรสาร : 02-7219894 กด 3

Service Hour: Mon. – Fri. : 10.00 – 20.00, Sat. – Sun. : 9.00 – 20.00

FacebookYouTubeLinkInstagram

สาขาซีคอน บางแค (MCGP Seacon Bangkae)  

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอน บางแค 

เลขที่ 607 สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 400 

ชั้น 4 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

(ติดกับทางขึ้นโรงหนัง EGV) 

โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

FacebookYouTube