ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สาขาสยามพารากอน (MCGP Paragon)

โครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 “MCGP Summer Camp 2024”

เป็นโครงการกิจกรรมดนตรีที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะดนตรีของเยาวชน ให้สามารถต่อยอดสู่การเรียนดนตรีและการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ รูปแบบกิจกรรมเป็นค่ายพักแรม โดยจัดค่ายจำนวน 7 วัน 6 คืน ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครผู้มีพื้นฐานสามารถเล่นดนตรี ทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ระดับชั้นต้นจนถึงระดับสูง แนวเพลงป๊อป แจ๊ส และคลาสสิก ที่มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี จำนวน 80 คน 

ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน

ห้องเลขที่ 4A5-6 ชั้น 4A โซน Bright Space ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

โทรศัพท์ 0-2129-4542-6 

E-mail : mcgp.mahidol@gmail.com 

Service Hour: Mon. – Fri. : 10.00 – 20.00, Sat. – Sun. : 9.00 – 20.00

FacebookYouTubeLinkInstagram