เกี่ยวกับเรา MCGP Seacon Bangkae

โรงเรียนสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป เปิดสอน ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กอายุ 3.6 - 5 ปี อายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถเลือกเครื่องดนตรีเดี่ยวได้ (บางประเภท) ผู้ใหญ่ ก็สามารถเรียนได้ไม่เกี่ยงอายุค่ะ ติวสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล, วิชาโสตทักษะ, วิชาทฤษฎีดนตรีไทย และปฏิบัติเครื่องดนตรีเพือนำไปสอบเข้าระดับเตรียมอุดม และอุดมศึกษา

ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอน บางแค 

เลขที่ 607 สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 400 

ชั้น 4 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

(ติดกับทางขึ้นโรงหนัง EGV) 

โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

FacebookYouTube